Privacy verklaring

Tafeltennisvereniging VITAC houdt een ledenadministratie bij. Daarin is van elk lid de voornaam, achternaam, adres (incl postcode en woonplaats), telefoonnummer, emailadres, geboortedatum, bondsnummer en lidmaatschapsduur opgenomen.

De meeste gegevens zijn verplicht voor de NTTB (Nederlandse TafelTennis Bond) en worden derhalve met hen gedeeld.

VITAC deelt deze gegevens verder niet met anderen. Hoe de NTTB omgaat met deze persoonlijke gegevens is beschreven in hun volgende webpagina:

https://www.nttb.nl/wp-content/uploads/2021/12/Privacyverklaring-versie-december-2021.pdf