Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Elke trainer/begeleider die een (mondelinge) overeenkomst binnen VITAC aangaat om een groep of team te trainen, zal een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten voorleggen. Dit geldt voor trainings- of begeleidingsactiviteiten voor de Vereniging.